Jeg skal
kjøpe bolig

Jeg har
byggeplaner/
kjøpt bolig