Rostu Bolig AS

Rostu Bolig AS

Rostu Bolig er en eiendomsutvikler lokalisert i Verdal sentrum.
Firmaet ble stiftet i 2013, og eies i dag av Renterisiko (90 %) og Tinna Invest (10 %).

Firmaet bygger eneboliger, rekkehus, leiligheter og fritidsboliger i Trøndelag.

Vi kjøper og utvikler prosjekter i forskjellige størrelser. Har du en boligeiendom, næringseiendom eller tomt som egner seg for utvikling? Ta gjerne kontakt med oss.

Huspluss

Vi har siden oppstarten bygget eneboliger med utleiedel.

Salg

Vi har til enhver tid prosjekterte boliger for salg gjennom våre meglere. Ta kontakt for mer informasjon om hva som foregår akkurat nå.

Regulering

Rostu Bolig omregulerer områder til boligformål. Vi har interesse av alt fra små til store eiendommer for omregulering.

Personvern