Huspluss

Vi har siden oppstarten bygget eneboliger med utleiedel. Dette har vært en suksessfaktor. Behovet for utleie blir større, og flere ønsker utleiedel for å bedre egen husøkonomi. Slik får man skattefrie kroner som betaler ned på huslånet. Hus med utleie er en god løsning for førstegangsetablerere. Vårt mål er å tilby utleiemulighet i alle våre framtidige prosjekter så ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Salg

Rostu Bolig kjøper opp tomter og eiendommer hvor vi prosjekterer nøkkelferdige boliger for salg til privatkunder. Enebolig, tomannsbolig, hytter eller leiligheter. Vi har til enhver tid prosjekterte boliger for salg gjennom våre meglere. Ta kontakt for mer informasjon om hva som foregår akkurat nå.

Regulering

Rostu Bolig omregulerer områder til boligformål. Dette kan være alt fra et område som er regulert til næring, til et allerede regulert boligområde. Vi har interesse av alt fra små til store eiendommer for omregulering.